V roku 2021 na Slovensku neexistuje systematická a kontinuálna vzťahová a sexuálna výchova