Sexuálne zneužívanie: 40,5 % deti vo veku 7-13 rokov