Prístup k bezpečnej interrupcii je znakom vyspelej krajiny