Priemerný vek, kedy je človek vystavený pornografii, je 11 rokov